Delårsrapport januari – mars 2019 Rabbalshede Kraft AB (publ)

Booking.com

Produktionen för egna parker under första kvartalet uppgick till 232 GWh, varav 166 GWh är egen och 66 GWh är samägd. Svaga vindar under januari och februari gav en lägre produktion än förväntat. Mars avslutades med bra vindar vilket gör att produktionen ligger på normal nivå för kvartal 1. Tillgängligheten för våra egna samt våra kunders vindkraftverk ligger på fortsatt höga nivåer, runt 98 procent. I februari förvärvade affärsutvecklingen vindpark Högen, som omfattar ett miljötillstånd på fyra vindkraftverk med 180 meters totalhöjd. Under februari månad erhölls även tillstånd för att bygga

Source: Delårsrapport januari – mars 2019 Rabbalshede Kraft AB (publ)

Booking.com
Booking.com

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.