web analytics

Sogeti Umeå ökar på IT-branschens andel kvinnor

Många företag har utmaningar när det gäller andelen män och kvinnor. På Sogeti i Umeå har man nu nått företagets nationella mål på 40% kvinnor.
Umeå, 5 september, 2019 – Sogeti, Umeås största IT-företag rekryterar friskt. IT-branschen är fortfarande en mansdominerad sektor, men det vill Sogeti ändra på och arbetar hårt med att flytta fram sina positioner inom gender balance. Hittills i år har ett 20-tal nya medarbetare anställts, varav 53% kvinnor. Det betyder att man flyttat fram positionerna och når Sogeti Sveriges nationella gender balance-mål på minst 40% kvinnor. I den lokala

Source: Sogeti Umeå ökar på IT-branschens andel kvinnor

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.