Red Dog Casino: Steps to Still Claim 260% Bonus on Black Friday Promo